Velkommen til Ørneklubbens hjemmeside!

Åsegarden ca 1988

"Ørneklubben" ble etablert i Oslo 18. november 1989 av tidligere arbeidskolleger fra Infanteribataljon Nr 3 / Brigaden i Nord-Norge. Den grunnleggende tanken med etableringen var å opprettholde det kameratskapet og den kontakten som ble etablert i forbindelse med tjenesten som sersjanter ved Bn 3 / Brig N i perioden 1984-85. Bn 3 var på den tiden etablert på Åsegarden utenfor Harstad.

"Ørneklubben" har kun ett møte i året som legges til en helg. Årsmøtet arrangeres av 2 av medlemmene på rundgang og kan legges til ulike årstider og til ulike steder i inn og utland. Årsmøtet vektlegger sosiale aktiviteter med et lett innslag av fysisk utfoldelse. Lørdagen gjennomføres en offisiell samling med en påfølgende bedre middag. "Ørneklubben" har også som målsetting å bidra til og oppmuntre til økt kontakt mellom medlemmene også utenfor Årsmøtet.